Politika kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda organizacije AD RATAR podrazumeva ulaganje napora da se tržište snadbe visokokvalitetnim i zdravstveno bezbednim proizvodima kojima se zadovoljavaju zahtevi, potrebe i očekivanja kupaca i potrošača.

Poštovanje nacionalnih i međunarodnih zakonskih normi u celom lancu hrane, stalna edukacija zaposlenih i neprekidno praćenje i primena savremenih znanja i tehnologija i društveno odgovorno ponašanje osnov su uspešnosti AD RATAR-a.

Osnovni principi ove politike kvaliteta su:

  • Prepoznavanje potreba naših kupaca i potrošača, ispunjavanje njihovih želja i očekivanja i pridobijanje poverenja kupaca i potrošača u kvalitet i zdravstvenu bezbednost proizvoda

  • Izgradnja snažnih, uzajamnih korisnih odnosa sa isporučiocima. Svoje poslovne partnere smo upoznali s našim standardima kvaliteta, pa od njih očekujemo predanost kvalitetu, kao i dosledno ispunjavanje naših zahteva

  • Razvijanje programa obuke za osposobljavanje, unapređenje znanja i sposobnosti zaposlenih kroz timski rad

  • Briga o zaposlenima i osiguravanje jednake mogućnosti za njihov rast i napredovanje u bezbednom i zdravom radnom okruženju i povećanje njihove motivacije za rad kroz poboljšanje uslova rada i životnog standarda

  • Praćenje novih tehničkih dostignuća i kreativna ugradnja u svoje proizvode i usluge, te na inspirativan i inovativan način podizanje kvaliteta života i poslovanje naših odanih korisnika

  • Ispunjavanje zahteva standarda ISO 9001:2008, principa HACCP sistema, zahteva dobre proizvodne i higijenske prakse

  • Održavanje i stalno poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom, sistema zdravstvene bezbednosti proizvoda, bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite životne sredine

Za sprovođenje Politike kvaliteta i opštih principa za zdravstvenu bezbednost hrane odnosno proizvoda odgovorno je rukovodstvo na čelu sa Generalnim direktorom, a svi zaposleni imaju obavezu da u redovnim aktivnostima dosledno primenjuju principe i pravila proizašla iz ove politike.