Integralno pšenicno brašno

Pšenično integralno brašno se dobija mlevenjem celog zrna pšenice, Pšenično zrno od odabrane sorte se čisti u mlinskoj čistioni, a zatim melje na mlinu bez prosejavanja meljiva. Pšenično integralno brašno bogat je izvor vitamina, minerala, proteina kao i biljnih vlakana. Biljna vlakna, koja su očuvana u brašnu, blagotvorno utiču na zdravlje tako što regulišu metabolizam, uspostavljaju hormonski balans i potpomažu eliminaciju toksina i soli teških metala. Preporuka je da se Integralno pšenično brašno koristi za za proizvodnju specijalnog hleba i peciva a za postizanje većeg volumena hleba u kombinaciji sa brašnom T-500.