Namensko brašno za kore

Od odabranih sorti pšenica veće rastegljivosti pravi se finalna mešavina za
mlevenje koja se posle određenih priprema melje na jednoj od tehnoloških linija.
Zatim se sa određenih pasaža izdvaja brašno i mešanjem dobija finalni proizvod.
Namenjeno je za izradu kora za gibanice i bureka.