Namensko brašno za vafle


Od odabranih sorti pšenice sa određenim parametrima napravi se mešavina za
mlevenje koja se posle određenih priprema melje na jednoj od tehnoloških linija.
Zatim se sa određenih pasaža izdvaja brašno i mešanjem dobija finalni proizvod.
Namenjeno je za industrijsku proizvodnju vafla i drugih konditorskih proizvod