KRUPIČAVI PROIZVODI


Pšenicna krupica T-400

Pšenična krupica T-400 je proizvod koji se
koristi kao osnovna sirovina za industrijsku
preradu testenina.